Metallivälitys Räsänen Oy

Ympäristöpolitiikka

Tunnemme yritystoimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset. Pyrimme jatkuvasti vähentämään aiheuttamaamme ympäristökuormitusta mahdollisimman tehokkaasti ympäristöjärjestelmän avulla. Noudatamme toimintaamme liittyvää ympäristölainsäädäntöä ja määräyksiä sekä otamme huomioon asiakkailtamme tulevat ympäristövaatimukset ja -tiedustelut.

Tiedotamme ympäristöasioistamme avoimesti kaikille tietoa tarvitseville tahoille. Koko henkilöstömme ymmärtää tämän politiikan ja on sitoutunut sen noudattamiseen.

Metallivälitys Räsänen on investoinut toimitiloihinsa päällystämällä piha-alueet. Koko piha-alueen vedet menevät öljynerottimen kautta, jolloin voidaan estää haitallisten aineiden pääsy maaperään. 

Ympäristöpolitiikka