Metallivälitys Räsänen Oy

Laatupolitiikka

Metallivälitys Räsänen toimittaa terästeollisuudelle romua teräksen raaka-aineeksi. Tiedämme, ettei romun laatu ole yhdentekevää valmistettavan teräksen laadun kannalta. Ammattitaitoinen romunkäsittelyhenkilöstömme tuntee terästeollisuuden käyttämän romun puhtaus- ja laatuvaatimukset sekä toimintaohjeet ja vastaa laadun toteuttamisesta kaikissa olosuhteissa.

Vastuullisena yhtiönä toteutamme laatutavoitteet yhdessä henkilöstön kanssa siten, että läpi koko toimintaketjun kaikilla on edellytykset romun laadukkaalle ja taloudelliselle ja ympäristöä vähemmän kuormittavalle käsittelylle.